Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranství, o zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky na vybraných místech ...

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Datum sejmutí: 12. 12. 2022

Zodpovídá: Eva Kudrnáčová

Zpět