Navigace

Obsah

Územní plán


Odkaz: www.podborany.net

Změna č. 1 Územního plánu

Zastupitelstvo města Vroutku schválilo dne 30.11.2015 pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vroutek.

Návrh zadání změny č.1 Územního plánu města Vroutek Staženo: 170x | 10.06.2017

Opatření obecné povahy č.1/2015 Územní plán Vroutek

Zastupitelstvo města Vroutek vydalo dne 30.11.2015 usnesením č.014/2015 bod IV. c) formou Opatření obecné povahy č. 1/2015 Územní plán Vroutek

Hlavní výkres Staženo: 266x | 10.06.2017

Hlavní výkres zastavěných částí Staženo: 154x | 10.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 150x | 10.06.2017

Základní členění území Staženo: 153x | 10.06.2017

Veřejněprospěšné stavby Staženo: 119x | 10.06.2017

Textová část Staženo: 194x | 10.06.2017

Odůvodnění textová část Staženo: 196x | 10.06.2017

Příloha č.1 ÚSES - tabulky Staženo: 128x | 10.06.2017

Příloha č.1 ÚSES - vykres Staženo: 121x | 10.06.2017

Etapizace Staženo: 116x | 10.06.2017

Vyhodnocení SEA Staženo: 127x | 10.06.2017

Odůvodnění širší vztahy Staženo: 99x | 10.06.2017

Odůvodnění zábor ZPF Staženo: 117x | 10.06.2017

Stránka

  • 1