Navigace

Obsah

Informace o zveřejnění rozpočtových opatření Města Vroutek v roce 2017

Rozpočtová opatření Města Vroutek v roce 2017 jsou zveřejněna na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno http://vroutek.net/mesto/rozpocet/
Do jejich listinných podob je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4).

 

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Města Vroutek na rok 2017

Rozpočet Města Vroutek na rok 2017 schválený VH dne 8.12.2016 usnesením č. 8/16  

je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet . Možno http://vroutek.net/mesto/rozpocet/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4).

 

Informace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Města Vroutek

na období let 2018-2019

Střednědobý výhled rozpočtu Města Vroutek na období let 2018-2019 schválený VH

dne 8.12.2016 usnesením č. 8/16 je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net,

v sekci Město - Rozpočet. Možno http://vroutek.net/mesto/rozpocet/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4).

 

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Města Vroutek za rok 2016

Závěrečný účet Města Vroutek za rok 2016 schválený VH dne 13.6.2017 usnesením č. 4/17 je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno http://vroutek.net/mesto/rozpocet/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4).