Navigace

Obsah

Vyhlášky města


Sdělení:
Město Vroutek nestanovilo místní koeficient podle §12 zákona 338/1992 Sb.: to znamená pro výpočet daně z nemovitostí použijte koeficient "1"

Vyhlášky města

Oznámení o místním poplatku v roce 2017 Staženo: 459x | 10.01.2017

Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 419x | 05.12.2016

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 1/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Staženo: 446x | 15.08.2016

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 02/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 416x | 01.12.2015

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 01/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Staženo: 434x | 07.10.2015

Řád veřejného pohřebiště města Vroutku Staženo: 425x | 03.09.2014

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 03/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Staženo: 431x | 10.04.2014

Nařízení města Vroutku č. 02/2014, kterým se vydává tržní řád Staženo: 426x | 15.01.2014

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 01/2014, Požární řád Staženo: 417x | 15.01.2014

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her Staženo: 389x | 08.12.2011

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Staženo: 432x | 30.12.2010

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 2/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Vroutek a jeho místních částech Staženo: 389x | 05.05.2008

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 63x | 26.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 52x | 26.11.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Staženo: 51x | 16.10.2019

Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 2/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Staženo: 372x | 29.12.2017

Obecně závazná vyhláška č.1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky, o provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu Staženo: 419x | 12.10.2017

Stránka

  • 1