Navigace

Obsah

Kalendář akcí

Plán akcí na rok 2022 a 2023

 Město Vroutek upozorňuje, že může dojít ke změně a doplnění
         (informace uvedené v závorce jsou nepotvrzené)

Rok 2022  

  -----------------------------------------------------------

05.12.  Ukázka Masek čertů na náměstí Míru ve Vroutku

19.12.  4. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

24.12. Vánoční tradice v kostele sv. Jana Křtitele

  *************************************

Rok 2023

10.01.  Dárcovství krve ve  Zdravotním středisku čp. 4

16.01.  5. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

28.01.  Myslivecký ples MS Dětaň

-----------------------------------------------------------

11.02.  Staročeský Masopust ve Vroutku

20.02.  6. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

25.02.  Rybářský ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku,
             pořádají Vroutečtí rybáři a Město Vroutek

-----------------------------------------------------------

(04.03.  Vroutecké Vypeckování Zkušebna v Kulturním domě ve Vroutku)

18.03.  Hasičský maškarní ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku, 
              pořádá SDH Vroutek

20.03.  7. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

25.03.  Dětský maškarní ples od 14:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku,
             pořádá Kulturní komise Města Vroutek

25.03.  Hudební akce od 20:00 hod. ve Zkušebně Kulturního domu ve Vroutku

 -----------------------------------------------------------

01.04.  Motorkářský ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku

01.04.  Vítání občánků od 14:00 hod. v Zasedací místnosti
             na MěÚ Vroutku

04.04.  Dárcovství krve ve  Zdravotním středisku čp. 4

(6. - 10.04. Setkání vojenské techniky na Kozinci)

09.04. Hudební akce od 20:00 hod. ve Zkušebně Kulturního domu ve Vroutku

17.04.  8. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

30.04.  Stavění májky

30.04.  Pálení čarodějnic - sraz čarodějnic a čarodějů v 17:00 hod.
             na náměstí ve Vroutku           

-----------------------------------------------------------

08.05.  Položení věnců k pomníkům padlých od 10:00 hod.
             ve Vroutku, ve Vidhosticích a ve Skytalech

15.05.  9. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

(20.05.  Staročeské Máje a Májová zábava)
-----------------------------------------------------------

02.06.  Noc kostelů od 18:00 v kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku

             (a v kostele sv. Jana Křtitele ve Vroutku)

03.06.  Dětský den od 14:00 u areálu FK Vroutek 

10.06.  Oslava 150. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vroutku

26.06.  10. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

(30.06 - 01.07. Motorkářský sraz v areálu myslivny ve Vroutku)

-----------------------------------------------------------

(16.07.  Poutní mše v kostele sv. Markéty ve Skytalech od 15:30 hod.)

(15.07.  Minikopaná v areálu FK Vroutek)

22.07. 18. ročník - Jakubské léto 1. den v areálu myslivny od 16:30 hod.
23.07. 18. ročník - Jakubské léto 2. den
             v kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku od 11:00 hod.
             a v areálu myslivny od 14:00 hod.

(05.08.  Memoriál Libora Kolihy a Petra Duška ve fotbale
               v areálu FK Vroutek) 
-----------------------------------------------------------

(25. - 26.08. - Kamil-párty v areálu myslivny ve Vroutku)

-----------------------------------------------------------

02.09. akce pro děti na hřišti FK Vroutek

11.09.  11. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

26.09.  Dárcovství krve ve  Zdravotním středisku čp. 4

  -----------------------------------------------------------

07.10.  Výstava králíků v areálu ČSCH Vroutek vstup od náměstí Míru

(05.10.  Setkání seniorů od 15:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku)

14.10.  Vítání občánků od 14:00 hod. v Zasedací místnosti
             na MěÚ Vroutku

16.10.  12. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

27. - 29.10. Setkání vojenské techniky na Kozinci

28.10.  Halloween 16:45 hod. na náměstí Míru ve Vroutku

  -----------------------------------------------------------

20.11.  13. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

  -----------------------------------------------------------
03.12.  Adventní jarmark

18.12.  14. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

(24.12. Vánoční tradice v kostele sv. Jana Křtitele)

  -----------------------------------------------------------

 

 

*************************************
Archiv akcí z roku 2022

10.01.  39. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

22.01.  Myslivecký ples MS Dětaň (s ohledem na epidemii - zrušeno)

             Staročeský Masopust ve Vroutku zrušeno

08.02.  Dárcovství krve ve  zdravotním středisku čp. 13

14.02.  40. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

25.02.  Hudební akce ve Zkušebně v Kulturním domě ve Vroutku
             pořádá Kamil Šír

26.02.  Rybářský ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku,
             pořádají Vroutečtí rybáři a Město Vroutek zrušeno

05.03.  Vroutecké Vypeckování Zkušebna v Kulturním domě ve Vroutku

14.03.  41. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

19.03.  Hasičský maškarní ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku, 
              pořádá SDH Vroutek - s ohledenm na epidemii zrušeno

26.03.  Dětský maškarní ples od 14:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku,
             pořádá Kulturní komise Města Vroutek

26.03.  Hudební akce skupina SBS ve Zkušebně v Kulturním domě ve Vroutku
             pořádá Kamil Šír

  -----------------------------------------------------------

02.04.  Motorkářský ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku

02.04.  Vítání občánků od 14:00 hod. v Zasedací místnosti ve Vroutku

11.04.  42. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

15. - 18.04. Setkání vojenské techniky na Kozinci

30.04.  Hasičská soutěž na fotbalovém hřišti

30.04.  Stavění májky

30.04.  Pálení čarodějnic - sraz čarodějnic a čarodějů v 17:00 hod.
             na náměstí ve Vroutku           

-----------------------------------------------------------

08.05.  Položení věnců k pomníkům padlých od 10:00 hod.
             ve Vroutku, ve Vidhosticích a ve Skytalech

10.05.  Dárcovství krve ve  zdravotním středisku čp. 13

14.05.  Hudební akce od 15:00 do 22:00 hod. v areálu FK Vroutek

15.05.  Ohřecká osmička - turistický závod - Destinační agentura Dolní Poohří

16.05.  43. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

21.05.  Staročeské Máje a Májová zábava

25.05.  Povinné očkování psů proti vzteklině od 17:00 hod.
             za Městským úřadem

28.05.  Dětský den od 14:00 u areálu FK Vroutek 

  -----------------------------------------------------------

04.06.  Školní akademie k výročí 100. let České školy ve Vroutku
              10:00 - 13:00 hod. ve škole a od 14:00 v kulturním domě

04.06.  Kácení májky

10.06.  Noc kostelů od 18:00 v kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku

20.06.  44. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

  -----------------------------------------------------------

01. - 02.07. Motorkářský sraz v areálu myslivny ve Vroutku

(10.07. nebo 17.07.  Poutní mše v kostele sv. Markéty ve Skytalech od 15:30 hod.)
 zrušeno

(16.07.  Minikopaná v areálu FK Vroutek) zrušeno

22.07. 17. ročník - Jakubské léto 1. den v areálu myslivny od 16:30 hod.
23.07. 17. ročník - Jakubské léto 2. den
             v kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku od 11:00 hod.
             a v areálu myslivny od 14:00 hod.

30.07.  Memoriál Libora Kolihy a Petra Duška ve fotbale
               v areálu FK Vroutek 
-----------------------------------------------------------

20.08. Loutkové divadlo pro děti - Mukoděly 33 (Mlýn)

26. - 27.08. - Rock for Churchill v areálu myslivny ve Vroutku

-----------------------------------------------------------

03.09. akce pro děti na hřišti FK Vroutek

05.09.  45. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

10.09.  Vítání občánků od 14:00 hod. v Zasedací místnosti
             na MěÚ Vroutku

23. - 24.09. volby do zastupitelstev obcí

  -----------------------------------------------------------

01.10.  Výstava králíků v areálu ČSCH Vroutek vstup od náměstí Míru

01.10.  Křest CD hudební skupiny Full time od 20:00 hod.
             v Kulturním domě ve Vroutku

04.10. Dárcovství krve v novém zdravotním středisku čp. 4

06.10.  Setkání seniorů od 15:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku

17.10.  1. Zasedání zastupitelstva města Vroutek – ustavující

22.10. Hudební akce ve zkušebně u Kulturního domu

28. - 30.10. Setkání vojenské techniky na Kozinci

29.10.  Halloween 17:00 hod. na náměstí Míru ve Vroutku

31.10.  2. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

  -----------------------------------------------------------

21.11.  3. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

27.11.  Adventní jarmark

  -----------------------------------------------------------