Navigace

Obsah

Kalendář akcí

Plán akcí na rok 2022 

 Město Vroutek upozorňuje, že může dojít ke změně a doplnění
         (informace uvedené v závorce jsou nepotvrzené)

Rok 2022

  -----------------------------------------------------------

08.05.  Položení věnců k pomníkům padlých od 10:00 hod.
             ve Vroutku, ve Vidhosticích a ve Skytalech

10.05.  Dárcovství krve ve  zdravotním středisku čp. 13

14.05.  Hudební akce od 15:00 do 22:00 hod. v areálu FK Vroutek

15.05.  Ohřecká osmička - turistický závod - Destinační agentura Dolní Poohří

16.05.  43. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

21.05.  Staročeské Máje a Májová zábava

25.05.  Povinné očkování psů proti vzteklině od 17:00 hod.
             za Městským úřadem

28.05.  Dětský den od 14:00 u areálu FK Vroutek  

  -----------------------------------------------------------

04.06.  Školní akademie k výročí 100. let České školy ve Vroutku
              9:00 - 13:00 hod. ve škole a od 14:00 v kulturním domě

04.06.  Kácení májky

10.06.  Noc kostelů od 18:00 v kostele sv. Jakuba Většího a sv. Jana Křtitele

20.06.  44. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

  -----------------------------------------------------------

01. - 02.07. Motorkářský sraz v areálu myslivny ve Vroutku

(10.07. nebo 17.07.  Poutní mše v kostele sv. Markéty ve Skytalech od 15:30 hod.)

(16.07.  Minikopaná v areálu FK Vroutek)

22.07. 17. ročník - Jakubské léto 1. den v areálu myslivny od 16:30 hod.
23.07. 17. ročník - Jakubské léto 2. den v kostele sv. Jakuba Většího ve Vroutku
             od 11:00 hod. a v areálu myslivny od 14:00 hod.
30.07.  Memoriál Libora Kolihy a Petra Duška ve fotbale
               v areálu FK Vroutek

  -----------------------------------------------------------

26. - 27.08. - Rock for Churchill v areálu myslivny ve Vroutku 

  -----------------------------------------------------------

(03.09. akce pro děti)

05.09.  45. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

10.09.  Vítání občánků od 14:00 hod. v Zasedací místnosti
             na MěÚ Vroutku

23. - 24.09. volby do zastupitelstev obcí

*** volební období 2022 - 2026 ***

  -----------------------------------------------------------

01.10.  Výstava králíků v areálu ČSCH Vroutek vstup od náměstí Míru

04.10. Dárcovství krve ve zdravotním středisku čp. 13 (nebo čp. 4)

06.10.  Setkání seniorů od 15:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku

(15.10.  hudební akce od 18:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku) 

(17.10.  1. Zasedání zastupitelstva města Vroutek – ustavující)

29.10.  Halloween 16:30 hod. na náměstí Míru ve Vroutku

31.10.  2. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

  -----------------------------------------------------------

21.11.  3. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

27.11.  Adventní jarmark

  -----------------------------------------------------------

19.12.  4. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

24.12. Vánoční tradice v kostele sv. Jana Křtitele

  -----------------------------------------------------------

*************************************
Archiv akcí z roku 2022

10.01.  39. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

22.01.  Myslivecký ples MS Dětaň (s ohledenm na epidemii - zrušeno)

             Staročeský Masopust ve Vroutku zrušeno

08.02.  Dárcovství krve ve  zdravotním středisku čp. 13

14.02.  40. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

25.02.  Hudební akce ve Zkušebně v Kulturním domě ve Vroutku
             pořádá Kamil Šír

26.02.  Rybářský ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku,
             pořádají Vroutečtí rybáři a Město Vroutek zrušeno

05.03.  Vroutecké Vypeckování Zkušebna v Kulturním domě ve Vroutku

14.03.  41. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

19.03.  Hasičský maškarní ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku, 
              pořádá SDH Vroutek - s ohledenm na epidemii
 zrušeno

26.03.  Dětský maškarní ples od 14:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku,
             pořádá Kulturní komise Města Vroutek

26.03.  Hudební akce skupina SBS ve Zkušebně v Kulturním domě ve Vroutku
             pořádá Kamil Šír

  -----------------------------------------------------------

02.04.  Motorkářský ples od 20:00 hod. v Kulturním domě ve Vroutku

02.04.  Vítání občánků od 14:00 hod. v Zasedací místnosti ve Vroutku

11.04.  42. Zasedání zastupitelstva města Vroutek

15. - 18.04. Setkání vojenské techniky na Kozinci

30.04.  Hasičská soutěž na fotbalovém hřišti

30.04.  Stavění májky

30.04.  Pálení čarodějnic - sraz čarodějnic a čarodějů v 17:00 hod.
             na náměstí ve Vroutku             

  -----------------------------------------------------------