Navigace

Obsah

Místo určené k dočasnému uložení ostatního odpadu (sběrný dvůr)

 

Nachází se za prodejnou Jednota COOP v ulici Kostelní, č. ev. 40, v prostoru městského dvora.

Otevírací hodiny platné do 28. 2. 2023:

pondělí od 09:00 do 16:00 hod.
středa   od 08:00 do 16:00 hod. 
sobota  od 09:00 do 14:00 hod.

Obsluha sběrného dvora:  Ladislav Kukla - tel. 722 745 881

                                               Miroslav Horník - tel. 725 085 914

 

Odebíráme:

 • papír
 • plasty – žluté pytle
 • nápojové kartony –  Tetrapaky - oranžové pytle
 • kovy – velkoobjemový kontejner
 • drobné kovy – šedé pytle
 • textil – bílý kontejner
 • biologicky rozložitelný odpad – velkoobjemový kontejner
 • jedlé oleje a tuky – (do vlastní nádoby) - zvláštní sběrné nádoby
 • objemný odpad – velkoobjemový kontejner
 • nebezpečný odpad – zvláštní sběrné nádoby 
 • směsný komunální odpad – velkoobjemový kontejner
 • zpětný odběr (kolektivní systém) - elektroodpad, osvětlovací zařízení