Navigace

Obsah

Směsný komunální odpad (černé nádoby)

  • je nejrozšířenější z odpadů, vzniká převážně v domácnostech po vytřídění využitelných odpadů (tříděný odpad) a nebezpečných odpadů
  • odkládá se do černých nádob (120l, 240l, 1100l), které jsou pro toto určeny
  • je svážen společností Marius Pedersen a.s. od občanů i právnických osob popř. fyzických osob podnikajících, zapojených smluvně do odpadového systému města
  • svoz od občanů probíhá každý týden ve čtvrtek, kdy se nádoby přistavují ke svozu nejpozději v 6 hodin ráno ve svozový den

 

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena?

Možná to bylo právě z tohoto důvodu:
- nádoba nebyla přistavena v termínu dle předchozí informace

- v nádobě je horký, žhavý popel
- zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
- v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu

  (stavební suť, beton, cihly, zemina, pneumatiky, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad)

- v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
- v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy

Bílé pytle

  • slouží jako mimořádný náhradní shromažďovací prostředek k typizovaným sběrným nádobám, a to zejména u rekreačních objektů - 20 ks /objekt/rok
  • po naplnění umísťovány tam, kde by jinak stála sběrná nádoba

Odpadkové koše

  • drobný směsný komunální odpad vzniklý na veřejném prostranství

Velkoobjemový kontejner

  • umístěný ve sběrném dvoře

 

Kontaktní osoba:  MěÚ Vroutek, Pavlína Bašová, tel.: 734 503 041.