Navigace

Obsah

CzechPOINT


Ověřené výpisy z CzechPOINT vydává Městský úřad ve Vroutku, v přízemí úřadu v kanceláři č. 7 - Klára Cagašová.

Doba, kdy je možné žádat o výpisy z CzechPOINT:
(zpracování žádosti vyžaduje určitou dobu, upozorňujeme žadatele, žádosti podávané těsně před koncem pracovní doby, nemusí být přijaty, ve vlastním zájmu podávejte žádosti včas)
 

Úřední hodiny

dopoledne

odpoledne

Pondělí: 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Úterý: neúřední den          
Středa: 7:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:30 - 15:00 
Pátek: 7:00 - 11:30 12:30 - 14:30

 

Co je to CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:


Výpisy z veřejných evidencí: 

  • Obchodní rejstřík 
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí


Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

CENÍK Cena za
1. stranu
Cena za každou další
i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč -
Výpis z bodového
hodnocení řidiče
100,- Kč 50,- Kč
Konverze dokumentů
z elektronické podoby
do listinné
30,- Kč  30,- Kč 
Konverze dokumentů
z listinné podoby
do elektronické
30,- Kč  30,- Kč


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele.Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
 

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ  podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území
a číslo listu vlastnictví
Výpis z bodového hodnocení řidiče Občanský a řidičský průkaz

 

U neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou
občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.