Navigace

Obsah

Povolení kácení stromů

Žadatel:
---------------------------------------------------------------------
Místo, kde se dřeviny nacházejí:
---------------------------------------------------------------------
Specifikace dřevin:
---------------------------------------------------------------------
K pozemkům a dřevinám má žadatel tato práva:
---------------------------------------------------------------------
Souhlas vlastníků pozemků a dřevin, pokud žádost podává nájemce:
(5 MB max.)
---------------------------------------------------------------------
Zdůvodnění žádosti:
---------------------------------------------------------------------
Předpokládaný termín kácení:
calendar
Přílohy
(5 MB max.)
(5 MB max.)