Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
město Vroutek
městoVroutek

Poplatky

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad)

Poplatek lze uhradit: 

 • na pokladně Městského úřadu Vroutek v úředních dnech, a to v termínu
 • od 1. 2. - 31. 5. 2024 (LZE PLATIT KARTOU)
 • složenkou směrovanou na č. ú. 3121481/0100 pod označením tak, aby bylo možné jasně identifikovat plátce poplatku, popř. za koho je poplatek hrazen (tz. do v.s. uvést čp. a do poznámky co hradím a za koho) nebo pod přiděleným var. symbolem,  
 • bankovním převodem na č. ú. 3121481/0100 pod označením tak, aby bylo možné jasně identifikovat plátce poplatku, popř. za koho je poplatek hrazen (tz. do v.s. uvést čp. a do poznámky co hradím a za koho) nebo pod přiděleným var. symbolem,  
 • pokud chcete platit poplatek pod variabilním symbolem (přidělen každé fyz. osobě nebo nemovitosti samostatně nikoliv na rodinu) obraťte se e-mailem na: (basova@vroutek.net) nebo telefonicky (734 503 041) na p. Bašovou Pavlínu.

Sazba poplatku za kal. rok 2024 činí 900,- Kč:

 • fyzická osoba přihlášená v obci,
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce      

Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
 • v případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození).

Úleva ve výši 100,- Kč se poskytuje občanům, kteří k 1. 1. 2024 dosáhli 75 let věku (do roč. 1948) a dětem do 6 let věku (roč. 2018 - 2023).

Osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích č. 565/1990 sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále Obecně závazná vyhláška města Vroutek č.  2/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují na dobu trvání důvodu poplatníci dle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích:

 1. pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
 2. pobývající více než 6 po sobě jdoucích měsíců mimo území České republiky,
 3. ode dne narození do konce kalendářního roku, ve kterém se narodili.

Poplatek ze psů: 

sazba poplatku za kal. rok činí:

 1. za psa držitele trvale hlášeného v rodinném domě (tj. domě s 1 - 3 byty)…..........…100,- Kč,
 2. za psa, jehož držitelem je právnická osoba se sídlem na území města Vroutek ……100,- Kč,
 3. za psa, jehož držitelem je osoba trvale hlášena v jiném domě a je starší 65 let ….. 200,- Kč, -     
 4. za psa držitele trvale hlášeného v jiném domě ………….....………….........………………......… 300,-Kč.

Splatnost poplatku:

 • poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku
 • v případě vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození) po 15. 5. příslušného kalendářního roku, je poměrná výše poplatku splatná nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

Viz Obecně závazná vyhláška města Vroutek  o místním poplatku ze psů.

[1] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Městský úřad

Facebook

 

Zajímavé informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Czech point


nahoru