Navigace

Obsah

Informace o zveřejnění rozpočtových opatření Města Vroutek

Rozpočtová opatření Města Vroutek jsou zveřejněna na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno mesto/rozpocet-1/

Do jejich listinných podob je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4) v úředních hodinách.

 

Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu Města Vroutek

Návrh rozpočtu a Rozpočet Města Vroutek je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet . Možno mesto/rozpocet-1/               

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4) v úředních hodinách.

 

Informace o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Města Vroutek

Návrh střednědobého výhledu a Střednědobý výhled rozpočtu Města Vroutek je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno mesto/rozpocet-1/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4) v úředních hodinách.

 

Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu a  schváleného závěrečného účtu Města Vroutek

Návrh závěrečného účtu a Závěrečný účet Města Vroutek je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno mesto/rozpocet-1/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4) v úředních hodinách.

 

Informace o zveřejnění návrhu rozpočtu a schváleného rozpočtu  PO-příspěvková organizace (DPS, ZŠ a MŠ Vroutek)

Návrh rozpočtu a Rozpočet PO je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno mesto/rozpocet-1/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4) v úředních hodinách.

 

Informace o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu PO-příspěvková organizace (DPS, ZŠ a MŠ Vroutek)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu a Střednědobý výhled rozpočtu PO je zveřejněn na internetových stránkách www.vroutek.net, v sekci Město - Rozpočet. Možno mesto/rozpocet-1/

Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vroutku u účetní města (kancelář č. 4) v úředních hodinách.