Navigace

Obsah

Vyhlášky města


Sdělení:
Město Vroutek nestanovilo místní koeficient podle §12 zákona 338/1992 Sb.:
to znamená, pro výpočet daně z nemovitostí použijte koeficient "1"

Vyhlášky města

Obecně závazná vyhláška města Vroutek č. 02/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 572x | 27.01.2021

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 01/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním Staženo: 573x | 27.01.2021

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 01/2015, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích Staženo: 536x | 07.10.2015

Nařízení města Vroutku č. 02/2014, kterým se vydává tržní řád Staženo: 521x | 15.01.2014

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 02/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her Staženo: 462x | 27.01.2021

Obecně závazná vyhláška města Vroutku č. 02/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Vroutek a jeho místních částech Staženo: 507x | 27.01.2021

Obecně závazná vyhláška č. 02/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 152x | 27.01.2021

Obecně závazná vyhláška č.01/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky, o provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu Staženo: 559x | 27.01.2021

Obecně závazná vyhláška č. 01/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 91x | 27.01.2021

Stránka

  • 1