Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
město Vroutek
městoVroutek

O patronu kostela

Svatý Jakub Větší (jindy Starší)

Byl jedním z dvanácti apoštolů a jeho bratrem byl sv. Jan Evangelista synové galilejského rybáře Zebedea a Salomy. Jakuba povolal spolu s jeho bratrem, apoštolem Janem, Ježíš, aby zanechali života rybářů na Genezaretském jezeře a stali se jeho učedníky. Patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků, kteří se stali svědky jeho Proměnění v zahradě Getsemanské a byl také prvním apoštolem, který pro svou víru zemřel. Jakub zemřel mučednickou smrtí, když byl na rozkaz Heroda Agrippy, který se chtěl zalíbit židovským odpůrcům křesťanství, okolo velikonoc roku 44 sťat mečem. 

Jeho tělo bylo v 7. století převezeno do španělské Compostely (Santiago de Compostela), která se stala ve středověku jedním z nejvýznamnějších evropských poutních míst. Jeho ostatky prosluly léčením četných obtíží a chorob - snad nejznámější je léčení revmatismu. 

V Evropě byla vykonaná pouť do Compostely rovnocená vykonání pouti do Jeruzaléma, který byl pro běžného Evropana obtížně dostupný, přesto ti, kteří Jeruzalém navštívili a zejména pak Boží hrob a klášter sv. Kateřiny Alexandrijské na úpatí hory Sinaj, byli odměněni symbolem berličkového kříže řádu Ochránců Božího hrobu, či svatokateřinského zlámaného kola s mečem. 

Tyto symboly byly pak poutníky po návratu s náležitou pýchou nošeny. Shodná tradice se ujala i v Compostele. Sv. Jakub bývá zobrazován především s mečem, kterým byl popraven. Jako patron poutníků s holí, brašnou, lahví, mušlí apod. Mušle hřebenatka patří k významným prvkům jakubské symboliky. Poutníci do Compostely obdrželi na konci své poutě klobouk ozdobený mušlí. Následně poutníci nosili na znamení absolvované poutě mušle i na svém plášti. Mušle se stala všeobecně vnímaným atributem svatých poutníků. Ve Španělsku je sv. Jakub (St. Jago) uctíván i jako ochránce křesťanských bojovníků proti Maurům.

Svatý Jakub Větší (též Zebedův) je patronem Španělska, poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, kloboučníků a lékárníků; vzýván je za dobré počasí i na ochranu před revmatismem. 

Svátek sv. Jakuba je 25. července.

V Leonu v roce 1161 vznikl rytířský řád "sv. Jakuba od meče". Jeho rytíři se označovali na prsou nošeným znamením červeného meče, jehož jilec a konce příčky jsou liliovitě ukončeny.

sv. Jakub Větší

sv. Jakub Větší

 

Panteon světců na našem správním území

sv. Anna – židovská světice, matka Panny Marie.Ve Vroutku najdeme svatou Annu Samotřetí na sloupu v ulici Kryrská u čp. 87. 

sv. Benedikt (†545) – zakladatel nejstaršího duchovního řádu benediktinů, opat v Umbrii. Svatý Benedikt je zastoupen duchovním, který je vyobrazen ve znaku města Vroutek. Církevní prelát se na vyobrazení městské pečeti dostal v době, kdy Vroutek vlastnil Postoloprtský benediktinský klášter. 

sv. Florián /Květoslav/ (4. stol.) – rakouský světec. Za vlády císaře Diokleciána byl mučen a s kamenem na krku vhozen do řeky Enže.  Ve Vroutku je k nalezení na budově čp. 87 v ulici Kryrská nedaleko požární zbrojnice. K vidění za sloupem se sv. Annou. 

sv. Jan Křtitel – prorok, předchůdce Ježíše Krista, největší postava Starého zákona. Syn Zachariáše a Alžběty, narodil se 6 měsíců před Kristem. Sv. Jan Křtitel je patronem barokního kostela ve Vroutku postaveného v roce 1726 v blízkosti staršího kostela sv. Jakuba Většího. 

sv. Markéta Antiochijská (3. stol.) – panna a mučednice za císaře Diokleciána. Svatá Markéta je patronkou barokního kostela ve Skytalech. Každý rok v době svátku patronky kostela okolo 13. července je ve Skytalech Pouť svaté Markéty. 

sv. Martin (†397)  – francouzský biskup v Tours. Svatý Martin je patronem barokního kostela ve Vidhosticích. 

sv. Jan Nepomucký - (†20. března 1393), Jan z Pomuku byl generálním vikářem pražského arcibiskupa. Svatého Jana Nepomuckého můžeme vidět ve Vroutku v kostele sv. Jakuba Většího a druhou sochu v Podbořanské ulici kousek od ulice Valovské. 

Na Morovém sloupu na náměstí Míru ve Vroutku jsou: 

 • sv. Roch (†1327) – francouzský léčitel, ošetřovatel nemocných morem v Toskánsku. 
 • sv. Rozálie /Rosalie, Růžena/ Sicilská (†1160) – poustevnice v jeskyni u Palerma 
 • sv. Šebestián – (†288) Kapitán pretoriánské gardy na císařském dvoře, otevřeně se hlásil ke křesťanství a pomáhal chudým křesťanům. 
 • sv. Fabián - (†20. ledna 250) , byl 20. římským biskupem (papežem). Při pronásledování křesťanů byl sťat.
 • Pieta Madony s umučeným Kristem   

Na oltáři v kostele sv. Jakuba Většího jsou:

 • sv. Petr - apoštol
 • sv. Barbora - mučednice z Nikomédie
 • sv. Augustin - 4.-5. století biskup
 • Madona - matka Ježíše Krista
 • Ježíš Kristus
 • sv. Pavel - apoštol
 • sv. Mikuláš - biskup v Myře v Lykii
 • sv. Markéta - panna a mučednice za císaře Diokleciána

Město

Facebook

 

Zajímavé informace

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Czech point


nahoru