Navigace

Obsah

Vrbička


Vrbička a Lina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obcí Vrbička stojí panské sídlo. Sídlo Lina se nachází na stráni nad jižním břehem rybníka, dnes je silně zarostlé divokým porostem. Tvoří jej spodní část čtvercové budovy o straně cca 8 metrů. Zdivo o síle zdiva asi 1,3 m se dochovalo do výše kolem 3 metrů, vstup byl veden portálem ve středu severní strany. Objekt je asi uprostřed mezi hájovnou Ořkov a vesnicí Vrbička. Od hájovny je třeba dojít na velké rozcestí polních cest, tam odbočit doprava, kde se mezi stromy skrývá značně zarostlý rybník. Pár metrů za ním odbočit z cesty do svahu a hledat… Z cesty zřícenina není vidět, je  natolik zarostlá, že jí na 10 metrů můžete minout. Panské sídlo (literatura jej někdy uvádí jako hrad, jindy jako tvrz) po sobě v dějinách nezanechalo jedinou stopu, neznáme ani jeho skutečné jméno. Současné pojmenování Lina vzniklo pravděpodobně z jména nedalekého ovčína Hlína přes německé Lihna. Jiné prameny uvádělí odvození názvu Lina od vlastního jména Linhart. Archeologické nálezy určují jeho existenci do 14.-15. století. Historie vsi Vrbička je spojována s blízkou obcí Valeč, která je již v Karlovarském kraji. Po druhé světové válce jsou osudy Vrbičky spjaty s obcí Skytaly.