Navigace

Obsah

Objemný odpad

Odpad z domácností, který se pro své rozměry nevejde do popelnic (např. staré koberce, nábytek apod.) a také pneumatiky z osobního vozidla

Kam s ním:

- do velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře

- do velkoobjemového kontejneru umísťovaného několikrát v kalendářním roce na vybraných místech ve městě a jeho místních částech; místo a datum umístění bude zveřejněno na úřední desce městského úřadu a webových stránkách města (mimo pneumatiky)

 

PNEUMATIKY  VE SBĚRNÉM DVOŘE JIŽ NEVYBÍRÁME!!!

 

Místa zpětného odběru pneumatik

Ustanovení § 97 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“), stanovuje výrobcům pneumatik povinnost zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních pneumatik od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu (zdarma). Výrobce pneumatik má povinnost zřídit na vlastní náklady nejméně jedno veřejné místo zpětného odběru pneumatik v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Výrobce má povinnost zřídit veřejné místo zpětného odběru v každé obci, která o to projeví zájem, pokud už daný výrobce ve vzdálenosti do 10 km od ní již nezřídil místo zpětného odběru. Místy zpětného odběru mohou být jak pneuservisy, autoservisy, rovněž ale i obecní sběrné dvory. Výrobce však s těmito subjekty musí mít uzavřenou smlouvu o zřízení místa zpětného odběru pneumatik.

Výrobci pneumatik mohou své povinnosti podle § 9 zákona o VUŽ plnit v individuálním systému (systém zpětného odběru vytvořený a provozovaný samostatně, svým jménem a na vlastní náklady jedním výrobcem) nebo v kolektivního systému, který je provozován právnickou osobou odlišnou od výrobce, který je k provozování kolektivního systému oprávněn. V současné době funguje v České republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma). Na webových stránkách MŽP naleznete seznam výrobců včetně informace, zda plní své povinnosti v individuálním (ve sloupci „Provozovatel KS“ je u takového výrobce prázdné pole) nebo kolektivním systému.

Individuálně plnící výrobci pneumatik vytvářejí svá sběrná místa pro pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém ELTMA. Existují tedy dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik, odkaz na ně je uveden pod textem. Seznamy jsou průběžně aktualizovány. V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, zašlete, prosím, podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

V případě dotazů se můžete obracet na odbor odpadů MŽP (katerina.dostalova@mzp.cz)

 

- pneumatiky odvezte na místa zpětného odběru  viz seznam povinných osob a míst zpětného odběru pneumatiky https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu.

 

Nejbližší místa zpětného odběru pneumatik

 Podbořany : Auto Myslivec, s.r.o.,  

                       Auto Kelly a.s.

Žatec:  Auto Kelly a.s.,  Agrovest a.s.,

              Dongres s.r.o., JOPECO spol.

              s.r.o., KHK Žatec s.r.o. , Jiří Petrik,

              EUROMASTER – K.A.L.T. Pneu

Toužim:  STROM Praha spol. s.r.o.,

                Autosprint Max s.r.o.

Staňkovice:  AGRIMA s.r.o.

Slaný: Megamoto s.r.o., Obnova JaK s.r.o.,  

            aServis spol. s.r.o.

Plasy: Ittec servis Plasy,

Ostrov: Pneuservis Josef Lesák

Kožlany: AGROVEST a.s.

Karlovy Vary:  AUTOBOND GROUP a.s,

                         FORD MOTOR COMPANY

                         A.S.,  Tomket s.r.o.,   

                         AUTO DRÁSTA s.r.o.

                         ALGON PlUS – AUTO a.