Obsah

Bioodpad (hnědé nádoby)

Odpad ze zahrad a kuchyní - zbytky z údržby zeleně a zahrady jako je tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů, mechu z trávy, zemina z květináče, větve z řezu keřů i stromů (nejdříve nastříhat nebo zpracovat štěpkovačem), spadané ovoce.

Dále také biologicky rozložitelný odpad vzniklý provozem domácností - zejména ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, slupky z ovoce a zeleniny, kůra citrusových plodů, skořápky ořechů, uvadlé květiny.


Co není bioodpad: tekutý odpad a zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy, hnůj, smetky, biologicky nerozložitelné a jiné odpady (kameny, popel z uhlí apod.), směsný komunální odpad, použité pleny, obvazy, jedlé oleje, znečištěné piliny, mléčné produkty, omáčky, tuky, majonézy, cigaretový popel a nedopalky, obsah sáčků z vysavače prachu, časopisy, všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Kam s ním:

-  do typizovaných hnědých popelnic o objemu 120l a 240l umístěných na jednotlivých stanovištích třídících nádob,

-  odvézt do sběrného dvora,

Bioodpad se do nádob ukládá bez sáčků nebo pytle.

Svoz bioodpadu zabezpečuje pro Město Vroutek Skládka Vrbička s.r.o. a probíhá každý týden v pátek od března do listopadu, od prosince do února již v nepravidelných svozech.

 

Termíny SVOZU bioodpadu v zimních měsících:

27. 1. 2023

24. 2. 2023

24. 3. 2023