Navigace

Obsah

Územní plán


Odkaz: www.podborany.net

návrh: Změna č.1 ÚP Vroutek

 

Změna č. 1 Územního plánu

Zastupitelstvo města Vroutku schválilo dne 30.11.2015 pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vroutek.

Návrh zadání změny č.1 Územního plánu města Vroutek Staženo: 548x | 10.06.2017

Opatření obecné povahy č.1/2015 Územní plán Vroutek

Zastupitelstvo města Vroutek vydalo dne 30.11.2015 usnesením č.014/2015 bod IV. c) formou Opatření obecné povahy č. 1/2015 Územní plán Vroutek

Hlavní výkres Staženo: 1046x | 10.06.2017

Hlavní výkres zastavěných částí Staženo: 569x | 10.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 549x | 10.06.2017

Základní členění území Staženo: 427x | 10.06.2017

Veřejněprospěšné stavby Staženo: 371x | 10.06.2017

Textová část Staženo: 585x | 10.06.2017

Odůvodnění textová část Staženo: 950x | 10.06.2017

Příloha č.1 ÚSES - tabulky Staženo: 425x | 10.06.2017

Příloha č.1 ÚSES - vykres Staženo: 370x | 10.06.2017

Etapizace Staženo: 336x | 10.06.2017

Vyhodnocení SEA Staženo: 350x | 10.06.2017

Odůvodnění širší vztahy Staženo: 271x | 10.06.2017

Odůvodnění zábor ZPF Staženo: 350x | 10.06.2017

Stránka

  • 1