Navigace

Obsah

Územní plán


Odkaz: www.podborany.net

návrh: Změna č.1 ÚP Vroutek

 

Změna č. 1 Územního plánu

Zastupitelstvo města Vroutku schválilo dne 30.11.2015 pořízení Změny č. 1 Územního plánu Vroutek.

Návrh zadání změny č.1 Územního plánu města Vroutek Staženo: 869x | 10.06.2017

Opatření obecné povahy č.1/2015 Územní plán Vroutek

Zastupitelstvo města Vroutek vydalo dne 30.11.2015 usnesením č.014/2015 bod IV. c) formou Opatření obecné povahy č. 1/2015 Územní plán Vroutek

Hlavní výkres Staženo: 1,657x | 10.06.2017

Hlavní výkres zastavěných částí Staženo: 936x | 10.06.2017

Koordinační výkres Staženo: 900x | 10.06.2017

Základní členění území Staženo: 666x | 10.06.2017

Veřejněprospěšné stavby Staženo: 553x | 10.06.2017

Textová část Staženo: 877x | 10.06.2017

Odůvodnění textová část Staženo: 1,423x | 10.06.2017

Příloha č.1 ÚSES - tabulky Staženo: 669x | 10.06.2017

Příloha č.1 ÚSES - vykres Staženo: 553x | 10.06.2017

Etapizace Staženo: 508x | 10.06.2017

Vyhodnocení SEA Staženo: 517x | 10.06.2017

Odůvodnění širší vztahy Staženo: 427x | 10.06.2017

Odůvodnění zábor ZPF Staženo: 548x | 10.06.2017

Stránka

  • 1