Navigace

Obsah

Stavební odpad

Odpady z drobných stavebních úprav domu či bytu, stavební suť, výkopová zemina, beton, cihly, tašky...

Kam s ním:

 - odložit do sběrného dvora

-  odvézt na skládku http://www.skladkavrbicka.cz/

Město přebírá stavební odpad ve sběrném dvoře od nepodnikajících fyzických osob, které jsou ve Vroutku a jeho místních částech poplatníky za obecní systém odpadového hospodářství, stavební a demoliční odpad v množství nejvýše 500 kg na kalendářní rok.