Navigace

Obsah

Rekonstrukce vodovodu

Typ: ostatní
rekonstrukce vodovoduSeveročeské vodovody a kanalizace a.s. již zahájili rekonstrukci vodovodu v ulicích Karlovarská a Kryrská.

Sdělení Severočeské vodárenské společnosti a.s.:

Ve Vroutku, v ulicích Kryrská a Karlovarská, zahajujeme rekonstrukci dožilého vodovodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2020: Ve Vroutku, v ulicích Kryrská a Karlovarská, provedeme rekonstrukci dožilého a poruchového vodovodu, pro cca 100 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Vroutek, které plánuje provést v budoucnu obnovu povrchů.
Více o stavbě:
V ulici Kryrská se nachází litinový vodovod DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1971. V ulici Karlovarská je vodovod tvořen litinovým vodovodem DN 100 a DN 80 z roku 1973. Řady jsou již dožilé, s narůstajícím počtem poruch.
Kanalizace v ulici Kryrská je tvořena potrubím z PVC DN 250, nachází se na druhé straně komunikace, a pochází z roku 2002. Je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Kanalizace v ulici Karlovarská je dešťová stoka, která není v našem vlastnictví (SVS) a je ve vlastnictví města Vroutek.
Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města Vroutek, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 723,60 metrů.
Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0, součástí stavby je přepojení přípojek. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny. Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem, který povede po povrchu a bude napojen provizorními přípojkami na jednotlivé nemovitosti.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. dubna 2020. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech, zhotovitel začíná navážet materiál, připravuje se suchovod v ulici Karlovarská a již se práce pomalu zahajují pro první dvě etapy výstavby (ul. Karlovarská). Po dokončení rekonstrukce vodovodu v ul. Karlovarská budou práce pokračovat také v ul. Kryrská.
Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2020.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 172,2 mil. korun bez DPH.
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz 


Vytvořeno: 27. 4. 2020
Poslední aktualizace: 27. 4. 2020 08:00
Autor: Jaromír Kubelka