Navigace

Obsah

Žádost o grantový příspěvek

calendar
(5 MB max.)
---------------------------------------------------------------------
zástupce právnické osoby
Tímto prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé.
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje vyplněné v této žádosti byly zpracovány do evidence města Vroutek pro účely grantového řízení a následně smluvního vztahu po celou dobu jeho trvání, jak vyplývá ze Zákona č. 101/2000 Sb. a dalších příslušných zákonů.